ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z1 4

Το PrepASH είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα θερμοσταθμικής ανάλυσης, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.000 oC κι έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των τιμών υγρασίας και τέφρας.
Παρέχει υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα με τον ενσωματωμένο αναλυτικό ζυγό τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, ενώ το πιο σημαντικό είναι η εξοικονόμηση μέχρι και 80% φόρτου εργασίας και κόστους.

  Περισσότερα

PRECISA