ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z4 2 Με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο από άποψη  κατασκευής όσο και λειτουργίας, τα συγκεκριμένα μοντέλα παρέχουν και τη δυνατότητα ψύξης των δειγμάτων.
  Περισσότερα

HITACHI KOKI