ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z3 3 Οι κλιματικοί θάλαμοι δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμών στα δείγματα κάτω από ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και υγρασία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μελέτης της σταθερότητας και γήρανσης προϊόντων κάτω από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  Περισσότερα