ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z3 5

Παροχή ψύξης από τους -20 έως και τους -45oC, ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος ή αυξομείωσης της θερμοκρασίας και εισαγωγή προγραμματισμένης λειτουργίας είναι μερικές από τις δυνατότητες του συγκεκριμένων θαλάμων.

  Περισσότερα