ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

   
Z3 6 Eιδικό σύστημα για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας, με εφαρμογή σε πολυάριθμες εφαρμογές, όπως πλαστικά ή κεραμικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κατεψυγμένα ή βιολογικά προϊόντα, κ.α.
Επιτρέπει τον έλεγχο της ροής του αέρα και διαθέτει θερμοκρασιακό εύρος από -100 έως 300
oC.
  Περισσότερα