ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z2 2 1 Φασματοφωτόμετρα υπεριώδους-ορατού και ορατού, μονής ή διπλής δέσμης, που παρέχουν άριστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
Εύκολα στη χρήση, μερικά από τα μοντέλα HALO μπορούν να χρησιμοποιηθούν και stand alone χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τη βοήθεια της μεγάλης οθόνης αφής που διαθέτουν.
Z2 2 2
    Περισσότερα

DYNAMICA