ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Z2 3 1 Φασματοφωτόμετρα και πλυντήρια μικροπλακών υποστηρίζουν, παρέχοντας την υψηλότερη απόδοση, αναλύσεις και πειράματα που αφορούν αντιδράσεις μικρού όγκου σε πλάκες τύπου 96 well plate.
Διαθέτουν την ίδια αξιοπιστία, ακρίβεια, στιβαρότητα κατασκευής και επαναληψιμότητα με την οικογένεια φασματοφωτομέτρων HALO.
Z2 3 2
    Περισσότερα

DYNAMICA