ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

98 dynamica  

Νέα touch screen φασματοφωτόμετρα Halo, ιδανικά για όλων των ειδών τα εργαστήρια, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή απόδοση, αποτελεσματικότητα και ευκρίνεια, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.

 
       site: www.dynamica-eu.com       

DYNAMICA