ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Οι Υδρογονωτήρες Parr, χρησιμοποιούνται ευρέως για καταλυτικές αντιδράσεις με υδρογόνο.Είναι συμπαγή και εύχρηστα συστήματα για την επεξεργασία χημικών ουσιών με υδρογόνο παρουσία καταλύτη σε πιέσεις μέχρι 5 Atm και θερμοκρασίες μέχρι 80 οC. Χρησιμοποιούνται για σύνθεση ή τροποποίηση οργανικών ενώσεων με καταλυτική υδρογόνωση, αναγωγή ή συμπύκνωση, ή οποιαδήποτε εργαστηριακή διαδικασία στην οποία είναι υγρό και ένα αέριο πρέπει να αναμιχθούν έντονα σε υψηλές πιέσεις.

3921-Shaker-01 DSC5568-210x150

  Περισσότερα

PARR