ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Για ερευνητικές απαιτήσεις σε εφαρμογές σωληναγωγών συνεχούς ροής και αναδευόμενων αντιδραστηρίων.

Με συνεχή τροφοδοσία αντιδραστηρίων, ποικιλία επιλογών θέρμανσης , συνθηκών και με αυτοματοποίηση και συλλογή δεδομένων.

Από εργαστηριακά έως πιλοτικά μεγέθη.

 

 

Tubular parr
  Περισσότερα

PARR