ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Σχεδιασμένα ειδικά για χώνευση δειγμάτων στερεών και υγρών με πέψη με την χρήση οξέων για περαιτέρω χημικές αναλύσεις. Πλήρης σειρά δοχείων από διαφορετική υλικά και σε πολλά μεγέθη . Αυτόνομη χρήση ή και με με μικροκύματα.

Ειδικά δοχεία πυρόλυσης με οξυγόνο.

Ειδικά δοχεία για την απελευθέρωση Αζώτου από κύτταρα με την τεχνική της εκτόνωσης από υψηλής πίεση.

46364639-Cell-w-spout-214x300                1108 Combustion-Bomb 342mL-214x300             4749 Sample-Prep GP-214x300               4781-4782 Microwave-digestion-bombs-214x300
 
  Περισσότερα

PARR