ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η Parr, σχεδιάζει και κατασκευάζει μεγάλη ποικιλία ειδικών και προσαρμοσμένων συστημάτων αντιδραστηρίων, που τον καθιστούν παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο.

 

Βιοκαύσιμα, Υπερκρίσιμα υγρά, Σύστημα Gas to Oil, Συσκευή προσδιορισμού πίεσης ατμών, κλπ.

 

Οι αντιδραστήρες ρευστοποιημένων υποστρωμάτων (Fluidized Bed Reactors) έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι το στερεό υπόστρωμα σωματιδίων ή καταλύτη στηρίζεται από μία ροή αερίου. Παρέχουν εύκολη αλλαγή υποστρώματος και υψηλή μεταφορά θερμότητας και ανάμιξης.

Tubular parr
  Περισσότερα

PARR