ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G7 1 Ανάλογα με το είδος του δείγματος χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ανιχνευτές και διαφορετικές σωληνώσεις εντός της συσκευής. Έτσι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την εφαρμογή. Υπάρχουν επίσης και μοντέλα με ενσωματωμένο αυτόματο δειγματολήπτη για εργαστήρια με μεγάλο αριθμό δειγμάτων.
G7 2 Περισσότερα

PAMAS