ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G7 1 Όπως και στα εργαστηριακά/φορητά, έχουμε διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την εφαρμογή και στα on-line. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της καθαρότητας ή του βαθμού επιμόλυνσης ενός δείγματος, 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.
G7 2 Περισσότερα

PAMAS