ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

4056 Εργαστηριακές φορητές συσκευές Raman, για φασματοσκοπική εκτίμηση καθαρότητας δειγμάτων ή συγκέντρωσης κάποιων συστατικών. Ο έλεγχος είναι γρήγορος και μη καταστρεπτικός και βασίζεται στη λήψη φάσματος Raman από το δείγμα και στη σύγκριση του ληφθέντος φάσματος με άλλα αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη του λογισμικού ελέγχου. Ιδανικός για υγρά αλλά και για στερεά δείγματα. Με εφαρμογές στον τομέα της Φαρμακοποιϊας, των Πετρελαιοειδών-Πετροχημικών, της Επιστήμης Υλικών, της Χημικής Βιομηχανίας και πολλών άλλων. 4102
  Περισσότερα

METROHM