ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G21 Αυτόματοι αναλυτές αερολυμάτων και αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το δείγμα συλλέγεται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναλύεται αυτόματα για όλες τις επιθυμητές παραμέτρους (αμμωνία, νιτρώδες και νιτρικό οξύ, διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο και τα αντίστοιχα ιόντα τους). Με την πολύχρονη εμπειρία της Metrohm Applikon.
  Περισσότερα

METROHM