ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

On-line συσκευές μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα (TOC). Ο έλεγχος είναι συνεχής, διαρκεί 6 λεπτά και βασίζεται στην προσθήκη στο δείγμα οξέος, απομάκρυνση ανόργανου άνθρακα με απαέρωση, προσθήκη υπερθειϊκού και ακτινοβολίας UV και μέτρηση του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα με ανιχνευτή NDIR. Με εφαρμογές στον τομέα του Περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων), της Φαρμακοποιΐας (ενέσιμα), των Πετροχημικών και της Χημικής Βιομηχανίας, της Βιομηχανίας Χάρτου και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις (ποιότητα νερού ψύξης, τροφοδοσία boilers, κλπ).

 

G23
   

Περισσότερα

METROHM