ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G3 1

Συσκευές προσδιορισμού υγρασίας κατά Karl Fischer.

Υπάρχουν δύο ειδών συσκευές, ογκομετρικές για μεγαλύτερες υγρασίες και κουλομετρικές για μικρότερες.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα, από τη σειρά Titrino Plus μέχρι και την πιο εξελιγμένη σειρά Titrando που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους απαίτηση και να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.

 

Επίσης υπάρχουν σε συνδυασμό συσκευές θερμικής προκατεργασίας του δείγματος (Karl Fischer Evaporator or Thermoprep) σε περίπτωση που το δείγμα δεν μπορεί να εισαχθεί απευθείας στην κυψελίδα μέτρησης λόγω χημικής ασυμβατότητας.

G3 2 G3 3
 

 

Περισσότερα

METROHM