ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G4 2

Συσκευές ιοντικής χρωματογραφίας για αναλύσεις κυρίως  ανιόντων και κατιόντων, αλλά και σακχάρων, διαφόρων μορίων, συντηρητικών, κλπ. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα, από τη σειρά ECO IC μέχρι και τη σειρά Professional που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους απαίτηση και να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.

Με ανιχνευτές αγωγιμότητας, αλλά και UV-VIS, αμπερομετρικοί. Υποστηρίζονται επίσης διάφορες τεχνικές προκατεργασίας (διήθηση, συμπύκνωση-υπερσυγκέντρωση, απομάκρυνση ιόντων που παρεμποδίζουν, κλπ). Σε συνδυασμό και με αυτόματους δειγματολήπτες διαφόρων τύπων.

G4 1

 

 

Περισσότερα

METROHM