ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G5 3

Συσκευές πολαρογραφίας και κυκλικής-αναδιαλυτικής βολταμετρίας για αναλύσεις ευγενών μετάλλων των Β ομάδων του περιοδικού πίνακα. Εξαιρετική τεχνική με ελάχιστες παρεμποδίσεις, πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης, εναλλακτική της ατομικής απορρόφησης ή του ICP αλλά με πολύ μικρότερο κόστος απόκτησης και λειτουργίας.

Δυνατότητα για λειτουργία με σταγονικό ηλεκτρόδιο Hg αλλά και με περιστρεφόμενα ηλεκτρόδια διαφόρων τύπων. Συνδυασμός και των δύο τεχνικών σε ένα όργανο και εύκολη εναλλαγή αυτών.

Τέλος δυνατότητα αυτοματοποίησης με τη χρήση αυτόματων δειγματοληπτών και δοσομετρητών για την αυτόματη προσθήκη προτύπων και αντιδραστηρίων, αλλά και αντλιών για άδειασμα και ξέπλυμα του ποτηριού μετά από κάθε ανάλυση.

G5 2 Περισσότερα

METROHM