ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G6

Συνδυασμός όλων των βασικών τεχνικών της Metrohm (τιτλοδότες, πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα, πολαρογράφοι, ιοντικοί χρωματογράφοι), καθώς και με τεχνικές από άλλους κατασκευαστές (combustion IC, IC-MS, IC-ICP/MS, κλπ).

Μπορούν να συνδυαστούν όλες οι τεχνικές μαζί ή και κάποιες από αυτές υπό την καθοδήγηση ενός λογισμικού κοινού για όλες τις συσκευές, που προσφέρει πλήρη αυτοματοποίηση, μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και κοινή βάση δεδομένων για πάρα πολλές παραμέτρους για κάθε δείγμα.

  Περισσότερα

METROHM