ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G9 Ιοντόμετρα-πεχάμετρα για μέτρηση pH αλλά και συγκέντρωσης ιόντων με τη χρήση ειδικών εκλεκτικών ηλεκτροδίων. Το λογισμικό υποστηρίζει όλους τους τρόπους λειτουργίας, όπως καμπύλη αναφοράς, standard addition, sample addition. Δυνατότητα για σύνδεση με δοσομετρητή για αυτόματη ελεγχόμενη προσθήκη των αντιδραστηρίων.
  Περισσότερα

METROHM