ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G10 2 Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτροδίων για κάθε εφαρμογή, όλα φτιαγμένα στο χέρι από την θυγατρική εταιρεία Metrohm Glass. Η ακρίβεια, η ποιότητα και η ταχύτητα απόκρισής τους είναι φημισμένα.
•  Διάφορα ηλεκτρόδια pH ανάλογα τον  τύπο του δείγματος
•  Μεταλλικά ηλεκτρόδια για μετρήσεις θειωδών, αριθμού βρωμίου, Karl
    Fischer,κλπ

•  Ηλεκτρόδια για μετρήσεις δυναμικού οξειδοαναγωγής ή για τιτλοδοτήσεις
    καταβύθισης ή οξειδοαναγωγικές

•  Ηλεκτρόδια εκλεκτικά για μετρήσεις συγκεκριμένων ιόντων
•  Ηλεκτρόδια για τιτλοδοτήσεις τασενεργών
•  Ηλεκτρόδια αναφοράς
•  Ηλεκτρόδια αγωγιμομετρίας
•  Ηλεκτρόδια πολαρογραφίας και κυκλικής-αναδιαλυτικής βολταμετρίας   
G10 1 G10 3  
  Περισσότερα  

METROHM