ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G11 1

Ηλεκτρονικές προχοϊδες για δοσομετρήσεις μεγάλης ακρίβειας.

Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ως χειροκίνητοι τιτλοδότες ή σε συνδυασμό με αυτόματους τιτλοδότες για την αυτόματη προσθήκη αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια μιας τιτλοδότησης.

G11 2 Περισσότερα

METROHM