ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G12

Συσκευές εκτίμησης οξειδωτικής σταθερότητας Rancimat.

Τα δύο μοντέλα που υπάρχουν (ένα για λίπη-έλαια και ένα για biodiesel) έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις επίσημες μεθόδους.

Το όνομα Rancimat έχει δώσει το όνομά του στην επίσημη μεθοδολογία.

  Περισσότερα

METROHM