ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G15

Συσκευές χώνευσης δειγμάτων.

Με χρήση ακτινοβολίας UV διασπώνται οργανικοί δεσμοί και αποδομούνται μεγάλα οργανικά μόρια που επιμολύνουν υδατικά δείγματα.

Έτσι τα δείγματα απαλλασσόμενα από τους επιμολυντές μπορούν διαυγή να οδηγηθούν για περαιτέρω αναλύσεις.

  Περισσότερα

METROHM