ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα όργανα που εκτός από την ικανότητα μέτρησης χρωματικών ιδιοτήτων παρέχουν και τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης φάσματος.

Ενδεικτικά, το διάσημο CM-5 αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς συνδυάζει μετρήσεις ρουτίνας και πιο πολύπλοκες αναλύσεις με γραφήματα, ιδανικό και για έρευνα/ανάπτυξη. Η επιλογή μέτρησης βάση ανάκλασης ή διαπερατότητας καθώς και η πληθώρα πρόσθετων εξαρτημάτων καλύπτει όλα τα πιθανά δείγματα και υλικά.

Στην κατηγορία αυτή, εκτός από τα χρωματόμετρα-φασματοφωτόμετρα πάγκου υπάρχουν και τα φορητά, όπως το CM-700d, το οποίο συνδυάζει την ευκολία στην χρήση και την πληθώρα δυνατοτήτων και επιλογών στην μέτρηση.

 

ST1 ST1 2 ST1 3
   

Φασματοφωτόμετρα πάγκου

Φορητά Φασματοφωτόμετρα