ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Εργονομικός σχεδιασμός, ευκολία στη χρήση, εμφάνιση στατιστικών στοιχείων και σύγκριση στόχου-δείγματος, αυτο-διάγνωση σε περίπτωση που χρειάζονται βαθμονόμηση, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των μετρητών στιλπνότητας.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα μέτρησης υπό διαφορετικές γωνίες, μέτρηση IQ Gloss πλήρως συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες Novo-Gloss και Micro-Tri-Gloss, εύκολη μεταφορά δεδομένων με Bluetooth ή USB και εμφάνιση γραφημάτων στην οθόνη.

 

ST4 1 ST4 2
  Περισσότερα