ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ST6 1

Οι μετρητές φωτεινότητας T-10 είναι εύκολοι στη χρήση, με μεγάλο εύρος μέτρησης, από 0.01 έως 299.000 lx, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής και σε διακοπτόμενες φωτεινές πηγές.
Δίνεται η δυνατότητα ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή και η προσθήκη πολλαπλών αισθητήρων που συνδέονται μεταξύ τους, για μέτρηση σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο για τον επίσημο έλεγχο των περισσοτέρων φωτεινών πηγών.

ST6 2

 

 

Περισσότερα