ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ls160

Μέτρηση της φωτεινής ενέργειας και ροής που εκπέμπεται ή ανακλάται από μια σχετικά επίπεδη επιφάνεια.
Τα μοντέλα LS-150 και LS-160 διαθέτουν μοναδικό οπτικό σύστημα SLR (single lens reflex), το οποίο επιτρέπει την ακριβή μέτρηση και επικέντρωση στο στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι και της τάξης των 0.4mm (διάμετρος), με ανάγνωση αποτελέσματος σε μερικά δευτερόλεπτα σε cd/m2 ή fL.
Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται για μέτρηση φωτεινότητας δρόμων ή τούνελ, φωτεινών σηματοδοτών και διαφόρων συσκευών.

 

 

 

 

 

Περισσότερα