ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ST8

Τα τρία μοντέλα της κατηγορίας, εκτός από μέτρηση της φωτεινότητας, παρέχουν και τη δυνατότητα υπολογισμού χρωματικών διαφορών Δ(XYZ), Δ(Ev xy), απολύτων τιμών (Ev, Dominant wavelength) και θερμοκρασία χρώματος (μοντέλο CL-200A).

  

Το μοντέλο CL-500A έχει επιπλέον τη δυνατότητα λήψης φάσματος και υπολογισμού του CRI οποιασδήποτε φωτεινής πηγής, στο πεδίο ή στο εργαστήριο.

  Περισσότερα