ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

H1

Συσκευές αυτόματου προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης (flash point) με την τεχνική mini closed cup. Μόνο 1 ή 2 ml δείγμα είναι αρκετά. Ο θερμοστάτης Peltier και ο ενσωματωμένος μαγνητικός αναδευτήρας εξασφαλίζουν ομοιόμορφη και ταχεία θέρμανση του δείγματος. Απόλυτη ασφάλεια εξασφαλίζεται με το τελείως κλειστό σύστημα, ενώ αντί φλόγας υπάρχει ηλεκτρικός σπινθήρας και ο αισθητήρας διαβάζει την πίεση και όχι την παραγόμενη λάμψη. Με όλες αυτές τις καινοτομίες έχουμε ένα σύγχρονο, απόλυτα ασφαλές, γρήγορο και αξιόπιστο όργανο, που είναι συμβατό και με όλες τις επίσημες ASTM προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης.

Διατίθενται ειδικά μοντέλα για μέτρηση χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και με ενσωματωμένο δειγματολήπτη.

Το ERAFLASH είναι η νέα εποχή στους αναλυτές flash point.

 s10 web Περισσότερα