ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

H2 Συσκευές αυτόματου προσδιορισμού τάσης ατμών (vapor pressure) για δείγματα τόσο υγρά (π.χ. diesel, gasoline, crude oil) όσο και αέρια (π.χ. LPG). Εξαιρετική ταχύτητα και ακρίβεια, ελαττωμένες απαιτήσεις συντήρησης και μοντέρνο λογισμικό αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής ERAVAP.
ον λινε Τέλος διατίθεται και on-line μοντέλο με την ίδια τεχνική μέτρησης για 24 ώρες/7 ημέρες συνεχή παρακολούθηση.
  Περισσότερα