ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

eraflash thumb Αναλυτές FTIR για αναλύσεις diesel, gasoline και jet oil, όλα μαζί σε ένα όργανο. Το όργανο μπορεί να εφοδιαστεί με δύο διαφορετικές κυψελίδες, ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Γρήγορη και αξιόπιστη φασματοσκοπική ανάλυση, ειδικά σχεδιασμένη συσκευή για πετρελαιοειδή. Σε λίγα λεπτά λαμβάνεται το πλήρες φάσμα του δείγματος και γίνεται η σύγκριση με τα φάσματα της ενσωματωμένης βιβλιοθήκης, εύκολα επεκτάσιμης από το χρήστη. Έτσι γρήγορα εξάγονται συμπεράσματα για τις πιο σημαντικές παραμέτρους, όπως oxygenates, aromatics, OCTANE boosters, RON, MON, AKI, RVP και DVPE, VLI, density και distillation properties για gasoline, FAME, FAEE, distinction between FAME και vegetable oil, aromatics, PNA, CETANE number κα index για diesel και aromatics, PNA, FAME, freezing point, flash point για jet fuel. Η συσκευή ERASPEC αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμα συσκευή FTIR για πετρελαιοειδή, προϊόν πολύχρονης μελέτης και εμπειρίας.
  Περισσότερα