ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

eraspec Web1 Autosampler Αναλυτές FTIR για αναλύσεις λιπαντικών. Γρήγορη και αξιόπιστη φασματοσκοπική ανάλυση, ειδικά σχεδιασμένη συσκευή για λιπαντικά. Σε λίγα λεπτά λαμβάνεται το πλήρες φάσμα του δείγματος και γίνεται η σύγκριση με το φάσμα του καθαρού αρχικού λιπαντικού, αλλά και με τα τα φάσματα της ενσωματωμένης βιβλιοθήκης, εύκολα επεκτάσιμης από το χρήστη. Έτσι γρήγορα εξάγονται συμπεράσματα για τις πιο σημαντικές παραμέτρους, όπως Oxidation, Nitration, Sulphate, Ester breakdown, Phosphate Antiwear Additive and Antioxidant depletion για την αλλοίωσή του, Soot, Water, Glycol (Antifreeze), Gasoline, Diesel Fuel για την επιμόλυνση, καθώς επίσης υπολογίζει μερικές σημαντικές παραμέτρους όπως ΤAN (Total Acid Number), TBN (Total Base Number), Viscosity & Viscosity Index @ 40 °C και 100 °C. Η συσκευή ERASPEC OIL αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμα συσκευή FTIR για λιπαντικά, προϊόν πολύχρονης μελέτης και εμπειρίας.
  Περισσότερα