ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

H5

Συσκευές προσδιορισμού Oil in Water, με φασματοσκοπική μέθοδο QCL-IR, πατέντα του οίκου. Πολύ μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, η μόνη φιλική προς το περιβάλλον αντίστοιχη συσκευή στην αγορά, αφού απαιτείται ως διαλύτης κυκλοεξάνιο που είναι φτηνός και δεν περιέχει CFC ή HCFC, ουσίες απαγορευμένες για εργαστηριακή χρήση. Η συσκευή ERACHECK αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμα συσκευή Oil in Water Check, προϊόν πολύχρονης μελέτης και εμπειρίας.

 

Υπάρχουν δύο μοντέλα, ERACHECK PRO και ERACHECK ECO, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.

  Περισσότερα