ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

Τα συστήματα της ELGA παράγουν υπερκάθαρο νερό κατά ASTM Type I, II ή III, κατάλληλο για εφαρμογές αναλυτικής χημείας, μικροβιολογικά και γενικής χημείας. Με δυνατότητα παραγωγής από 7 λίτρα έως και 120 λίτρα ανά ώρα και με τελική ποιότητα νερού που μπορεί να φτάσει τα 18,2ΜΩ και 1 TOC, είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου.
E1 2 E1 3 E1 1
     Περισσότερα

ELGA LABWATER