ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

E2 Τα συστήματα υπερκάθαρου νερού της ELGA για παραγωγή μπορούν να τροφοδοτήσουν με νερό ASTM type I 18,2ΜΩ ή Type II 10ΜΩ εργοστάσια αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες. Με δυνατότητα παραγωγής έως και 200 λίτρα ανά ώρα και εσωτερικό δοχείο 350 λίτρα, καλύπτουν ανάγκες παραγωγής αλλά και τροφοδοσίας εργαστηριακών συστημάτων, με πολλαπλές εξόδους ακόμα και 50 μέτρα μακριά από το σύστημα.
  Περισσότερα

ELGA LABWATER