ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 buchi

 

 

Ο Οίκος BUCHI για πολλές δεκαετίες προσφέρει τις πλέον εξειδικευμένες συσκευές στην εργαστηριακή περιστροφική εξάτμιση. Προσφέρονται πολλά διαφορετικά μοντέλα και συνδυασμοί για εργαστήρια έρευνας ή ελέγχου ποιότητας. Με βάση την εμπειρία και τη γνώση ο Οίκος BUCHI προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη -εφαρμογή.  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Details