ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 buchi

 

Οι συσκευές BUCHI NIR-online ® παρέχουν βελτιωμένη παραγωγικότητα και υψηλότερη ποιότητα με συνεχή έλεγχο στην γραμμή παραγωγής. Υποστηρίζουν όλα τα στάδια της παραγωγής-από την εισερχόμενη επιθεώρηση αγαθών έως την απελευθέρωση τελικών προϊόντων.

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 


 
   

 

 Details