ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 buchi

 

Η BUCHI προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις εκχύλισης για τον κλασσικό προσδιορισμό του λίπους, καθώς και για την ανάλυση υπολειμμάτων και μολυσματικών παραγόντων σε διάφορες μήτρες. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των αυτοματοποιημένων μεθόδων εκχύλισης, από Soxhlet, μέχρι την θερμή εκχύλιση και την υπό πίεση διαλύτη εκχύλιση. Οι συσκευές μας είναι αυτόματες, ελαχιστοποιώντας έτσι τα χειροκίνητα βήματα.

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 


 
   

 

 Details