ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 buchi

 

Όποια και αν είναι η πολυπλοκότητα ή η κλίμακα της διαδικασίας καθαρισμού σας, τα προπαρασκευαστικά συστήματα χρωματογραφίας BUCHI έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.

 

 

 

 

   
 

 

 

 


 
   

 

 Details