ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

D2 1

Τα ρεόμετρα Ametek-Brookfield είναι ιδανικά για τον ακριβή προσδιορισμό και έλεγχο των ρεολογικών ιδιοτήτων ενός υγρού, συμπεριλαμβανομένου και του ιξώδους, με ρυθμιζόμενα και προκαθορισμένα από τον χρήστη την διατμητική τάση και το ρυθμό διάτμησης.


Τα μοντέλα που ήδη υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις, από τη μέτρηση απλών ρεολογικών ιδιοτήτων ενός υγρού μέχρι και μελέτη της συμπεριφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.

D2 2
    Περισσότερα