ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

D4 2

Λουτρά ελέγχου της θερμοκρασίας και θερμοστάτησης, ψυχόμενα και μη, ποικίλης χωρητικότητας.

Μπορούν να θερμοστατήσουν το δείγμα είτε τοποθετώντας το ποτήρι με το δείγμα μέσα στο υδατόλουτρο, είτε  με κυκλοφορία του υγρού στο θάλαμο μέτρησης.
Παρέχουν επιπλέον την δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου απευθείας από το πρόγραμμα του ιξωδομέτρου.

D4 1
    Περισσότερα