ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

D5

Το Powder Flow Tester παρέχει γρήγορη και εύκολη ανάλυση των χαρακτηριστικών ροής κοκκωδών υλικών τύπου πούδρας σε βιομηχανικό επίπεδο αλλά και εργαστηριακό.

 


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο ποιότητας, στην γραμμή παραγωγής και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων για τον υπολογισμό ή έλεγχο της τέλειας ροής της σκόνης από δοχεία αποθήκευσης, σιλό ή νέες συσκευασίες, καθώς και για την ανάπτυξη νέων συνθέσεων με διαφορετική ικανότητα ροής.

  Περισσότερα