ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Με το νέο αυτό όργανο γίνεται δυνατός ο on-line προσδιορισμός του COD, σημαντική παράμετρος για βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, κλπ. 8c1e25e514
  Περισσότερα