ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

AI1-1 Με τον on-line αναλυτή άλγης, μοντέλο Algae Online Analyzer, είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των υδάτων μέσω αντλίας για τον προσδιορισμό όλων των διαφορετικών τάξεων άλγης, της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης, τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα αυτής, αλλά και χημικών που δρούν ως παρεμποδιστές, όπως τα χουμικά.
Αντίστοιχα, το οικονομικότερο μοντέλο Algae guard, αποτελεί μια πιο απλή εκδοχή του προαναφερθέντος μοντέλου.
AI1-2
 

 

 

 

Algae Guard

Algae Analyzer