ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

IA2-1

Το DaphTox II επιτρέπει την on-line ανίχνευση τοξικών ουσιών στο νερό με τη συνεχή παρακολούθηση οργανισμών – daphnia – και μετρώντας παραμέτρους, όπως η κίνηση, ο ρυθμός αναπνοής, κ.ά.

Το συγκεκριμένο είδος φιλτράρει το εισερχόμενο νερό προκειμένου να τραφεί και έτσι είναι εύκολο να μετρηθεί το επίπεδο τοξικότητας.


Το μοντέλο Tox Protect 64 αποτελεί διαφορετική εκδοχή του DaphTox και διαθέτει ενσωματωμένο ενυδρείο για τη μελέτη της συμπεριφοράς των ψαριών με τη μέτρηση διαφορετικών παραμέτρων.

IA2-2

 

 

 

 

Daphnia Toximeter

ToxProtect 64