ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

IA3-1

Τα φορητά όργανα πεδίου Algaetorch και Fluoroprobe δίνουν τη δυνατότητα για επιτόπου μέτρηση διαφορετικών τάξεων άλγης, ολικής χλωροφύλλης και κυανοβακτηρίων σε ύδατα, όπως ποτάμια, λίμνες και θάλασσες.

Δίνουν τη δυνατότητα για μέτρηση σε μεγάλο βάθος, παρέχοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες, όπως θερμοκρασία ή συντεταγμένες μέτρησης (χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα GPS που διαθέτουν).

IA3-2

 

 

 

 

AlgaeTorch

FluoroProbe