ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

To Algae Lab Analyser είναι ένα εργαστηριακό όργανο για τη μέτρηση όλων των σχετικών παραμέτρων σε δείγματα νερού, συμπεριλαμβανομένου της ολικής χλωροφύλλης, της άλγης και της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.

Χρησιμοποιείται για αναλύσεις ρουτίνας και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για πλήρη επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέσω του αντίστοιχου λογισμικού.

IA5-1
 

Algae Lab Analyzer